16 januari 2014

Terug naar de 13e eeuw...

Dinsdagmorgen belandden we in de kring bij een ietwat bijzonder gespreksonderwerp: het Middelnederlands. Vandaag wou ik de kinderen daar eens van laten proeven en hebben wij in groepjes een moedige poging ondernomen om enkele verzen uit Van den vos Reynaerde te ontcijferen…Iedereen vond het moeilijk, sommigen vonden het interessant en anderen vonden het gewoon saai. We leerden wel bij over lekker oude literatuur, over de Middeleeuwse maatschappij, over de toenmalige vertelcultuur, over het Middelnederlands en over een heel oud praaltje dierenepiek.

1 opmerking: